блог

Призупинення трудового договору

З початком збройної агресії Російської Федерації проти України, яка стала підставою для введення воєнного стану, у законодавство України був введений механізм призупинення дії трудового договору, який можна застосовувати в період з 24.03.22 року і до моменту припинення/скасування воєнного стану.

Розберемося, що таке призупинення дії трудового договору. Так, відповідно ч.1 ст. 13 Закон України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» - це тимчасове припинення роботодавцем забезпечення працівника роботою і тимчасове припинення працівником виконання роботи у зв’язку із збройною агресією проти України, що виключає можливість обох сторін трудових відносин (працівника та роботодавця) виконувати обов’язки, передбачені трудовим договором.

Згідно позиції Мінекономіки (коментар розміщений на сайті Міністерства 01.08.2022 р.), головною умовою такого призупинення має бути абсолютна неможливість надання роботодавцем та виконання працівником відповідної роботи.

Призупинення дії трудового договору може здійснюватися за ініціативи однієї із сторін та не тягне за собою припинення трудових відносин, оформлюється наказом (розпорядженням) роботодавця, в якому зазначається інформація про:

- причини та строк призупинення дії трудового договору;

- кількість, категорії і перелік працівників, з якими призупиняється трудовий договір;

- умови відновлення дії трудового договору.

З метою забезпечення захисту працівників від потенційних зловживань роботодавців, пов’язаних з безпідставним призупиненням дії трудових договорів, законом також передбачається можливість оскарження працівником наказу про призупинення дії трудового договору до компетентного органу, який може внести обов’язковий до виконання припис про скасування такого наказу (або про усунення порушення законодавства про працю іншим шляхом). В свою чергу такий припис може бути оскаржений роботодавцем протягом 10 днів у судовому порядку.

Відшкодування заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат працівникам за час призупинення дії трудового договору у повному обсязі покладається на державу, що здійснює збройну агресію проти України. Згідно позиції Мінекономіки (коментар від 23.03.22 року на сайті Міністерства) саме тому роботодавець повинен продовжувати ведення обліку в частині визначення та фіксації сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які були б належні працівникові, якщо такого призупинення не було б, а також фіксувати розмір ЄСВ, який підлягав би виплаті із сум заробітної плати та компенсаційних виплат, які б виплачувалися працівникові, якщо такого призупинення трудового договору не було б.

У разі прийняття рішення про скасування призупинення дії трудового договору до припинення або скасування воєнного стану роботодавець повинен за 10 календарних днів до відновлення дії трудового договору повідомити працівника про необхідність стати до роботи.